Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Niepublicznym "BAJKA"

6:00 – 8:15 zabawy wg inwencji dzieci
w kącikach tematycznych ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne
8:15 – 8:45 śniadanie
czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
8:45 – 11:15 zajęcia edukacyjno – wychowawcze
zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe
11:15 – 12:00 obiad
czynności samoobsługowe; ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się
12:00 – 14:00 relaksacja
zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym
14:00 – 14:30 podwieczorek
czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku
14:00 – 16:30 zabawy integracyjne
gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl