Rekrutacja

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

  1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest “ Karta zgłoszenia “.
  2. Karty zgłoszenia dla nowo przyjmowanych dzieci wydaje dyrektor przedszkola.
  3. Rekrutację dzieci na nowy rok szkolny przedszkole przeprowadza w każdym czasie roku w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
  4. Rodzice dokonują potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola w miesiącach I – II roku , w którym dziecko pójdzie do przedszkola.
  5. O miejscu w przedszkolu decyduje kolejność złożenia podania.
  6. Dzieci już uczęszczające do przedszkola mają zapewnione w pierwszej kolejności miejsce w następnych latach, ale składają ponownie Kartę zgłoszenia ze względu na aktualizację danych.
  7. Rodzice tych dzieci składają Kartę zgłoszenia w miesiącu styczniu bądź lutym.
  8. W przypadku rezygnacji dziecka, zostaje w to miejsce przyjęte kolejne dziecko z listy.
  9. Dopuszcza się przyjmowanie Karty zgłoszenia dzieci na następne lata w dowolnym terminie u dyrektora przedszkola.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl