O Przedszkolu

O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne Bajka powstało na bazie Przedszkola Samorządowego Nr 5 od 01.09.2003r. Organem prowadzącym przedszkole jest Bożena Zięba. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. Placówka usytuowana jest na dużym osiedlu mieszkaniowym, graniczy z parkiem. Położone jest na powierzchni 1ha, otoczone ze wszystkich stron zielenią, bezpiecznie oddalone od tras komunikacyjnych. Wielkość ogrodu stwarza szerokie możliwości wykorzystania, a przede wszystkim służy do rozwijania sprawności ruchowej dzieci.
Budynek jest parterowy. Powierzchnia użytkowa to 841 m² , zawierający 20 pomieszczeń, w tym 5 sal zajęć (każda 66m²). Sale wyposażone są w sprzęty certyfikowane i dostosowane do wieku, wzrostu i możliwości rozwojowych dzieci.

Przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do godz. 16:30.
Do placówki uczęszcza średnio 150 dzieci. Funkcjonuje 5 oddziałów czynnych 9 – 10 godzin dziennie. Zatrudnionych jest 8 wykwalifikowanych nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.
Przedszkole posiada własną kuchnię i odpowiednią kadrę przygotowywującą posiłki dla dzieci.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl