Wskazówki Logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne

Przedszkole Niepubliczne Bajka w Kościerzynie organizuje nieodpłatne zajęcia logopedyczne tak, by ułatwić dostęp do terapii każdemu dziecku. Zajęcia prowadzi mgr Żaneta Mielewczyk-Zięba, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania logopedycznego.
Terapią logopedyczną, prowadzoną systematycznie w formie zajęć indywidualnych, objęte są dzieci 4,5 i 6 letnie oraz 3 letnie ze specjalnymi potrzebami. Kwalifikacji udziału w zajęciach dokonuje logopeda po wcześniejszych badaniach diagnozujących.
Zajęcia prowadzone są w gabinecie wyposażonym w niezbędne pomoce logopedyczne. Metody i środki wykorzystywane w czasie zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka.
Rodzice mają możliwość udziału w zajęciach, konsultacjach indywidualnych, a poprzez zeszyt, który przynosi dziecko ze sobą na każde zajęcia, rodzic ma możliwość wglądu w przebieg terapii oraz otrzymuje wskazówki, co do kontynuacji ćwiczeń z dzieckiem w domu. Tylko systematyczna praca oraz ścisła współpraca logopedy z rodzicami i nauczycielami może przynieść zadowalające efekty terapii.

3-latek w przedszkolu - podpowiedzi logopedy

Okres przedszkolny to czas niezwykle ważny, przygotowujący dziecko do wymagającej nauki szkolnej. To czas pozwalający wyposażyć dziecko w umiejętności, zachowania i wiedzę niezbędną do tego, by dalszy etap edukacji przynosił sukcesy i był dla dziecka przyjemnością.
Dziecko trzyletnie przychodzące do przedszkola uczy się zasad funkcjonowania w grupie, adaptuje się do nowych warunków. Dlatego też w naszym przedszkolu, w grupie dzieci trzyletnich nie prowadzimy indywidualnych gabinetowych zajęć logopedycznych, dając dziecku czas na inne ważne zadania, które stają przed nim w tym czasie. Na tym etapie profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna, w ramach ogólnych zajęć, przeprowadza ćwiczenia usprawniające buzię, rozwijające precyzję ruchów celowych narządów artykulacyjnych, a więc warg, języka, policzków itd.
Taka organizacja jest niezwykle ważna, by móc już w grupie dzieci czteroletnich przeprowadzić typową terapię logopedyczną w gabinecie, dla tych przedszkolaków, które tego potrzebują.
Dla osiągnięcia przez dziecko sukcesu w postaci prawidłowej wymowy, niezwykle ważna jest systematyczna praca z dzieckiem w domu. Współpraca rodzica z terapeutą, reagowanie na wskazówki logopedy, wykonywanie zaleceń, jest czynnikiem warunkującym sukces.
W jaki sposób jako rodzice możecie Państwo zadbać o rozwój mowy u Waszych pociech?

Oto kilka podpowiedzi:

- Stanowczo odrzucajmy smoczki uspokajacze, butelki, kubki niekapki, butelki z ustnikami i inne temu podobne „wynalazki”. Zastąpmy je kubkiem, ewentualnie bidonami z rurką bądź słomką. Stosowanie coraz to nowych narzędzi do picia (trendy dzisiejszych czasów) tylko zaburza rozwój mięśni biorących udział w produkcji wielu głosek, hamuje rozwój prawidłowych umiejętności przyjmowania, połykania płynów, jednocześnie wpływając na wady wymowy, nie wspominając o powstawaniu próchnicy zębów.

- Ograniczajmy oglądanie telewizji do niezbędnego minimum. W to miejsce proponujemy zabawy, czytanie książek, słuchanie słuchowisk, bajek na płytach CD. Rozwija to wyobraźnię dziecka, wzbogaca zasób słownictwa (rozumienie i wypowiadanie) oraz pozwala na rozwijanie innych aktywności. Oczywiście oglądając telewizję dziecko obcuje z żywym słowem, ale pozostaje bierne. Nie może wejść w interakcję, rozmowę z monitorem. Tylko drugi człowiek (na początku dorosły) może mobilizować, prowokować i zachęcać do powtarzania słów, zadawać i odpowiadać na pytania.
Dziecko musi mówić, by dobrze mową mogło się posługiwać i osiągnąć nawyki prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. Dziecko inaczej niż dorosły odbiera bodźce płynące z monitora, silnie koncentruje się na obrazie, a otoczenie przestaje dla niego istnieć. Angażuje mnóstwo energii w przetwarzanie bodźców wzrokowo- słuchowych. W monitorze obrazy zmieniają się szybko, co nie uczy zbytniej cierpliwości, koncentracji, wytrwałości, a dodatkowo powoduje, że codzienność staje się nudna (bodźce nie napływają z tak dużą intensywnością).

- W sytuacji ssania przez dziecko palca, zwracanie mu uwagi, stosowanie metod owijania palców, wprowadzanie różnych kar, zakazów jest bezskuteczne. Problem ssania palca wypływa bowiem z innych przyczyn, początkowo niezależnych od dziecka. Ssanie palca to wewnętrzna potrzeba dziecka, zachowanie, którym sterują wewnętrzne potrzeby dziecka (ssanie- pierwotny odruch człowieka).

- Dbajmy o sprawność manualną dłoni dziecka, gdyż precyzyjne ruchy dłoni, palców stymulują ośrodki mowy w mózgu (z uwagi na lokalizację zakończeń nerwowych- te odpowiedzialne za mowę i pracę dłoni, położone są w sąsiedztwie).
Zachęcajmy do zabaw z ciastoliną, masą solną, plasteliną, do zabaw paluszkowych. Pod naszą opieką można zaproponować dziecku segregację małych, drobnych przedmiotów, np. guzików, koralików.
Warto zwrócić uwagę na długość rękawków, tzn. nie powinny one przekraczać nadgarstka. W ten sposób nie będą ograniczać manipulacji. Podobnie z długością spodni. Zbyt długie nogawki utrudniają przemieszczanie się dziecka, zniechęcają do aktywności.

- Rozmawiajmy z dzieckiem tak, by dziecko widziało naszą twarz, by mogło odbierać prawidłowy wzorzec realizacji głosek. Bawmy się naśladując, zgadując odgłosy zwierząt, przyrody, przedmiotów itp. Takie zabawy rozwijają słuch fonemowy, stanowiący ważny element kształtowania się wymowy. Rozmawiając z dzieckiem, formułujmy pytania w taki sposób, by mogło się wypowiedzieć. Udzielanie przez dziecko odpowiedzi: „tak”, „nie” nie rozwinie jego umiejętności językowych.

- Oglądajmy wspólnie książeczki. Nie nazywajmy tylko elementów, lecz pytajmy dziecko: „Co to jest ?”.

- Podczas zabaw kształtujmy prawidłowy tor oddychania: wdychania powietrza nosem, a wydychania ustami. Ćwiczenia ujęte w formy zabawowe, nie tylko wpływają na wydolność płuc, ale kształtują nawyk oddychania nosem, co zapobiega infekcjom (w nosie powietrze zostaje oczyszczone i ogrzane; oddychając ustami narażamy organizm na bezpośredni kontakt z drobnoustrojami wywołującymi choroby).
Nie zaniedbujmy nauki wydmuchiwania nosa. Z punktu widzenia rozwoju mowy, to bardzo ważna umiejętność. Niedrożny, nieczyszczony nos, zmusza do utrzymywania nieustannie otwartej buzi, co sprzyja nie tylko wspomnianym już infekcjom, ale również obniża napięcie mięśnia okrężnego ust, języka, przyczyniając się do wad wymowy.

- Bawmy się w formułowanie prostych zagadek, o prostej treści, np. „Jakie zwierzę daje mleko?”.

- Pamiętajmy o higienie jamy ustnej i kontrolach stomatologicznych. Szybko pojawiające się braki w uzębieniu spowodowane często próchnicą, nie sprzyjają kształtowaniu się prawidłowej wymowy niektórych głosek i jednocześnie utrudniają terapię. Stąd warto profilaktycznie ograniczać słodkie napoje, korzystanie z wspomnianych już butelek, kubków niekapków i włączyć systematyczne mycie zębów. Jeśli dziecko nie osiągnęło umiejętności płukania ust, wówczas warto zakupić pastę do mycia zębów bez dodatku fluoru. Fluor wpływa negatywnie na przewód pokarmowy.

- Nie lekceważmy wad zgryzu. Wizytę u dobrego, odpowiedzialnego ortodonty podejmijmy jak najwcześniej- jeżeli istnieje podejrzenie wady zgryzu. Wadliwy zgryz nie tylko wpływa na wymowę, ale co istotniejsze powoduje nieprawidłową ścieralność zębów, ich nieodwracalne zniekształcenie i choroby.

Obniżenie wieku szkolnego, skraca czas niezbędny do odpowiedniego wyposażenia dziecka w umiejętności językowe. Dziecku z wadami wymowy, zaburzonym słuchem fonemowym będzie trudniej odnaleźć się w nowej, emocjonującej rzeczywistości szkolnej, gdzie podejmowane są aktywności pisania, czytania, gdzie możliwości i czasu na zabawę jest znacznie mniej. Zdarza się, że terapia logopedyczna z różnych powodów jest kontynuowana w szkole (rozległość wad wymowy, możliwości dziecka). Myślę jednak, że w szkole dziecko styka się z tyloma nowymi, trudnymi zadaniami, ćwiczeniami, iż dobrze byłoby, by mogło skupić się tylko na nich.
Warto zatem wysiłek korekcji wad wymowy podjąć w przedszkolu, kiedy dziecko nie ma jeszcze tak silnie utrwalonych nawykowych zachowań związanych z nieprawidłową wymową, realizacją głosek, a zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń nie jest tak obciążające i absorbujące.

Bajka o Misiu Kacperku

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl