Język angielski

Język angielski

Przedszkole Niepubliczne Bajka w Kościerzynie oferuje zajęcia języka angielskiego, które to organizuje Centrum Języka Angielskiego OXFORD w Kościerzynie. Prowadzone są przez mgr Aleksandra Ziębę, anglistę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Spotkania dzieci z językiem angielskim odbywają się na poziomie podstawowym nieodpłatnie i dotyczą wszystkich dzieci od 4 roku życia. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu i przybierają formę zabaw z językiem angielskim, gdzie uczniowie w trakcie gier i ćwiczeń językowych poznają słownictwo i podstawowe zwroty języka angielskiego.
Dodatkowo stworzony został poziom rozszerzony - odpłatnie. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu i realizowane są w tradycyjnej formie kursu językowego, podczas których dzieci w szerszym wymiarze poznają język angielski: słownictwo, wymowę, podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zajęcia realizowane są z zgodnie z założeniami metodycznymi zawartymi w odpowiednich podręcznikach językowych.
CJA OXFORD jest placówką patronacką wydawnictwa językowego PEARSON - najbardziej prestiżowego wydawnictwa językowego w Polsce. Stąd też dzieci korzystają z podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych tego wydawnictwa. Zajęcia odbywają się w starannie przygotowanej pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt audiowizualny. Korzystanie z technik multimedialnych jest możliwe podczas każdych zajęć tak, by urozmaicić naukę i systematyzować zdobyte umiejętności językowe.
Zajęcia organizowane są w grupach max. 10 osobowych.
Ukończenie każdego poziomu kursu, nauki wiąże się z uzyskaniem dyplomu potwierdzającego udział dziecka w zajęciach języka angielskiego.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl