Misja

Misja

Nasze przedszkole wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Wizja

Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl