Kodeks Przedszkolaka

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu.

Wspólnie i zgodnie bawię się z dziecmi.

Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

Szanuję cudzą własność.

Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

Do zabawy zabieram tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl