sample_1

Zabawa

Zabawa jest podstawową formą kształtowania pozytywnych zachowań dzieci w naszym przedszkolu.

Edukacja

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Otoczenie

Przestrzenne sale oraz teren wokół przedszkola otoczony pełnym zieleni placem zabaw stwarzają wspaniałe warunki do nauki i zabawy.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl